Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 50

Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 75
TERRAS ASTURES

TERRAS ASTURES

Os pobos nomeados polos romanos como Astures non son un conxunto omoxeneo de xentes, pois foron xuntados en base a proximidade ca primeira capital que montaron os romanos no noroeste "Asturica Augusta" (oxe Astorga).

As raices toponímicas emparentanos con trebas que estan a caron, como os Vacceos ou os Galaicos, e con trebas do sul de Iberia (Beticos e Konis).

Intre parentesis poñense as posibles raices toponímicas cas parentelas negreadas.

PARENTELAS VACCEAS

Algunhas trebas de raiz "ACE": Amacos (am-ace), Superacios (super-ace), Lancienses (lan-ace), Coliacini (cole-ace).

PARENTELAS GALAICAS

Cas trebas Arra / Ara: Carbaci (caraba), Arronidaecos (Arroni), Argamonicos (aracamo), Arganticaeni (araca), Argantorios (araca), arnuminos (ara), Cabrangini (cabara), aranicos (ara).

Cas trebas Ela / Ala: Ablaidacos (abalae), Abilicos (abele), Cilurginos (celure), Oilaridos (oelare), Veliagos (belea).

PARENTELAS KONII

O nome Luggoni e moi posible que veña de Lukkoni o que nos da unha raiz Koni crara, terían ista raiz os: Lugones, luggoni, Louguei e Loucios. Ademais outras trebas presentan unha raiz vella -ona- secuadra antelas dos Konii: onnacos, desoncos e veronigi.

PARENTELAS BETICAS

As parentelas beticas presentan fortes distorsiós na grafía polo que poden significar o asentamento de migraciós do sul en terras alleas, nas que as xentes residentes acolleron o nome orixinal de forma trocada:

Bedunienses. Iste nome ten reminiscencias a Betunia (se supoñemos que a "D" foi evolucionada da "T").

Pesicos. Iste nome parece unha distorsion de "Beticos".

Traducir página a:

<= VOLVER ATRÁS

Este sitio usa Cookies. Más información.
Si continúa navegando en este sitio acepta su uso. Salir.


Ahora puede entrar aquí desde el móvil.
Contenidos: Copyright © Antecesores.com
(Todos los derechos reservados).
Motor Moviredes © 2013 Antecesores.com