Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 50

Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 75
SARRIA

SARRIA

Ainda que en xeral buscase a expricación do termo Sarria na a raiz precéltica *sar (4), expricase a xeito se se parte de sa-arri-a (poba da terra arri), tendo en conta que arri e un diminutivo de arra que ven a significar "fillos de arra", po lo que Sarria significa "a poba dos fillos da nación arra" (terra e nación son sinonimos en galego).

Ai outros lugares de Europa que levan iste nome: Sarriá de Ter (concello de Girona), Sarre (río de Francia e Alemania), esí como pobos de Vizcaya e Navarra como: Sarriá, Sarries, Sarrión, Sarreaus.

A raiz ORO como nome dunha nación si e mais sostible, dado que fai irmás as trebas darredor: ar-oros (Arros), eg-ob-ar-oros (Egobarros), cap-oros (Caporos), cig-ur-oros (Cigurros), o que nos descubre unha gran nación ocupando o norde de Galicia e a zoa do Bierzo de León. Incruso o nome Artabros posto como ar-tab-oros ten sentido agora.

Cio sul atopamos outras trebas de raiz Oro: g'oro-be-os (grobios) e tur-od-oros.
Tamen pode sere que Orniacos veña dun nome oro-nea-cos e Orgenomescos fora en orixen oro-genomes-cos.

REFERENCIAS

(4) Referencia atopada na Toponimia de la comarca de Sarria, de Antonio Díaz Fuentes, editado pola Diputación Provincial de Lugo.

Traducir página a:

<= VOLVER ATRÁS

Este sitio usa Cookies. Más información.
Si continúa navegando en este sitio acepta su uso. Salir.


Ahora puede entrar aquí desde el móvil.
Contenidos: Copyright © Antecesores.com
(Todos los derechos reservados).
Motor Moviredes © 2013 Antecesores.com