Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 50

Notice: Undefined variable: navegador in /home/anteceso/public_html/movirede.php on line 75
TERRAS MEDIAS

TERRAS MEDIAS

Nas terras medias entre Elas e Arros asentouse una presa de pequenas trebas pouco estudiadas, nunha zoa que aparece sinalada con cuadradiños:

Atento

Leunos.- Situación incerta intre o rio Miño e os Seurbos, pode que en terras Grovias. A raiz "unos" do nome recorda ona treba antela tamen dos Konii.

Seurbos.- Situación incerta intre os Leunos e Bracara, pode que en terras Galecas. O nome pode ser unha simplificación de "Seur(ro)bos".

Luancos.- Cidade situada intre os Grovios e os Querquernos, según dixo Ptolomeo. O nome pode ser unha simplificación de "lu(k)anacos"

Lubenos.- O seu nome ven de Lupus (Lobos) polo que pode que teñan relación cos pobos de Ourense chamados Lobeira (Vila) e Lobios (Fondevila).

Equesios.- Situanse na parte alta do val do río Salas e nas vertentes da serra de Larouco, no nome conservan a "Q" dos celtas antergos e pode que foran antecesores dos Pesicos (Asturias), dado que se a Q pasou a P, Equesio podeu evolucionar a "Epesio".

Bibalos.- Pode que estiveran situados arredor do rio Bubal (chamado polos da zoa Bibalo segun Lopez-Cuevillas), situanse en Montealegre, Cualedro, Baltar, Monterrei e Oimbra.

Tamaganos.- Situanse no nacemento do rio Tamega, onde ai duas aldeas chamadas Tamagos e Tabaguelos, o nome da sua treba sería: "Tamaga" o que semella sere una variante galegizada da treba "Amaca" de León.

Nemetatos.- Algunhes autores situanos na comarca de Viana do Bolo, ainda que non e seguro. O seu nome non indica raiz tribal pois so significa "os do medio".

Aebisocios.- Estivo en torno a Chaves, mais non se sabe a localización. Pode que a raiz "ebesa" sexan descendente de "Equesa", pero mais recente que "epesa".

Aobrigenses.- Estivo en torno a Chaves, mais non se sabe a localización. Pode que fora Oimbra. O nome significa "os da cidade".

Interamnicos.- Se non son os da Asturica a sua localización na Bracarense e incerta.

Traducir página a:

<= VOLVER ATRÁS

Este sitio usa Cookies. Más información.
Si continúa navegando en este sitio acepta su uso. Salir.


Ahora puede entrar aquí desde el móvil.
Contenidos: Copyright © Antecesores.com
(Todos los derechos reservados).
Motor Moviredes © 2013 Antecesores.com